ความรู้เรื่อง ERP

การลงบัญชีซื้อขายสินค้า ของโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปทั่วไป

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปทั่วไปใช้ผังบัญชีแบบปกติ ในการลงบัญชีเมื่อมีการซื้อหรือขายสินค้า ก็จะลงรายการตามหัวบัญชีที่เรากำหนดไว้ในแต่ละสินค้า เมื่อมีการเพิ่มสินค้ากลุ่มใหม่ก็ต้องมีการแก้ไขเพิ่มหมวดหมู่ใหม่ในผังบัญชี ในหลายส่วนเช่นหมวดลูกหนี้ เจ้าหนี้ รายได้จากการขาย รายจ่ายจากการซื้อ

นอกจากนี้การนำข้อมูลที่บันทึกไปวิเคราะห์ผลก็มีความยุ่งยาก บางโปรแกรมไม่สามารถวิเคราะห์ในรูปแบบ Multi Dimensions ได้เลย


การลงบัญชี ขายสินค้าและตั้งลูกหนี้

DB 13001 Account Receivable Bangkok
DB 41211 รายได้จากการขายสินค้า Hardware Bangkok
        CR 22011 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีขายยังไม่ได้รับชำระจากลูกค้า Bangkok


การลงบัญชี รับเงินและลดลูกหนี้

DB 11001 Cash on hand Bangkok
DB 22012 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีขายยังไม่ได้รับชำระจากลูกค้า-Bangkok
        CR 13001 Account Receivable-Bangkok
        CR 22013 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีขาย-Bangkok

 
 

Angstrom Solutions Co.,Ltd.
ระบบบัญชี โปรแกรมบัญชี ซอฟท์แวร์บัญชี ซอฟต์แวร์บัญชี ระบบ ERP โปรแกรม ERP ซอฟท์แวร์ ERP ซอฟต์แวร์ ERP ระบบหลายมิติ Multi Dimension ที่วิเคราะห์ได้ในทุกมุมมอง
ระบบบัญชี โปรแกรมบัญชี ซอฟท์แวร์บัญชี ระบบหลายมิติ
ระบบบัญชี โปรแกรมบัญชี ซอฟท์แวร์บัญชี ระบบหลายมิติ
ระบบบัญชี โปรแกรมบัญชี ซอฟท์แวร์บัญชี ระบบหลายมิติ
ระบบบัญชี โปรแกรมบัญชี ซอฟท์แวร์บัญชี ระบบหลายมิติ
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
Improve page ranking by adding your site
We listed our url in the Business Directory LinkChannels Business Directory - A human-edited business directory accepting quality and relevant web sites, categorized by topic. Add your site for free.
Web Directory
Copy the Highlighted Code to your Web Page:
FreeWebSubmission.com

The Moo Web Directory Human Edited Web Directory with strong one way links with options for free or paid reviews