ความรู้เรื่อง ERP

โครงสร้างของโปรแกรมบัญชีแบบ Multi Dimensions

โปรแกรมบัญชี DimensionERP เป็นโปรแกรมบัญชีหลายมิติ ที่ออกแบบให้ข้อมูลในแต่ละส่วนมีข้อมูลมิติที่ส่วนนั้นใช้ผูกติดอยู่ตั้งแต่เริ่ม เช่นข้อมูลลูกค้าก็จะผูกอยู่กับกลุ่มลูกค้า พื้นที่ ข้อมูลสินค้าก็จะผูกอยู่กับมิติของกลุ่มสินค้าไว้ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดเตรียมฐานข้อมูล หรือพนักงานขายก็จะมีมิติสาขา ทีมขาย แผนก ผูกไว้ เมื่อมีการเพิ่มลูกค้าใหม่ เพิ่มสินค้า หรือเพิ่มพนักงานใหม่ เราก็จะผูกค่ามิติที่ต้องใช้ไว้ตั้งแต่ขั้นตอนนี้


ทำให้การบันทึกข้อมูลระหว่างการทำรายการต่างๆเช่นการขายสินค้า การซื้อสินค้า การรับจ่ายเงิน ในรูปแบบหลายมิติได้สะดวก ไม่ต้องมีการ Key ค่า Dimension ในระหว่างการลงรายการ โปรแกรมบัญชีจะดึงค่า Dimension ต่างๆที่เราจัดเตรียมไว้มีใส่ใน Dimension ของรายการนี้ให้อัตโนมัติ ทำให้การอบรมพนักงานไม่ต่างกับการใช้โปรแกรมบัญชีปกติ แต่เราสามารถมีข้อมูลในรูปแบบ Multi Dimensions เพื่อนำไปวิเคราะห์ข้อมูลชั้นสูงได้

 
 

Angstrom Solutions Co.,Ltd.
ระบบบัญชี โปรแกรมบัญชี ซอฟท์แวร์บัญชี ซอฟต์แวร์บัญชี ระบบ ERP โปรแกรม ERP ซอฟท์แวร์ ERP ซอฟต์แวร์ ERP ระบบหลายมิติ Multi Dimension ที่วิเคราะห์ได้ในทุกมุมมอง
ระบบบัญชี โปรแกรมบัญชี ซอฟท์แวร์บัญชี ระบบหลายมิติ
ระบบบัญชี โปรแกรมบัญชี ซอฟท์แวร์บัญชี ระบบหลายมิติ
ระบบบัญชี โปรแกรมบัญชี ซอฟท์แวร์บัญชี ระบบหลายมิติ
ระบบบัญชี โปรแกรมบัญชี ซอฟท์แวร์บัญชี ระบบหลายมิติ
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
Improve page ranking by adding your site
We listed our url in the Business Directory LinkChannels Business Directory - A human-edited business directory accepting quality and relevant web sites, categorized by topic. Add your site for free.
Web Directory
Copy the Highlighted Code to your Web Page:
FreeWebSubmission.com

The Moo Web Directory Human Edited Web Directory with strong one way links with options for free or paid reviews