ความรู้เรื่อง ERP

ฐานข้อมูลลูกค้าแบบหลายมิติ

ฐานข้อมูลลูกค้าเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพเราจะต้องเพิ่ม Dimension เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์ในมิติที่ต่างๆได้ตามความต้องการ โปรแกรมบัญชี DimensionERP ออกแบบมาให้สามารถสร้างมิติต่างๆได้ตามต้องการ และนำมิติที่สร้างมาเชื่อมกับฐานข้อมูลลูกค้า เช่น


1. ข้อมูลลูกค้า

1. นายมั่งคั่ง สมบูรณ์
2. สำนักงานสรรพากรจังหวัดลำพูน
3. บริษัทไดเมนชั่นอีอาร์พีจำกัด


2. ประเภทลูกค้า

1. บุคคลธรรมดา
2. บริษัทขนาดเล็ก
3. บริษัทขนาดกลาง
4. บริษัทขนาดใหญ่
5. หน่วยงานราชการ


3. ท้องที่

1. กทม.
2. ภาคกลาง
3. ภาคใต้
4. ภาคเหนือ
5. ภาคอีสาน


เมื่อเราสร้างลูกค้าใหม่ เราก็จะสร้างข้อมูลหลักของลูกค้าให้ครบถ้วน จากนั้นก็จะเชื่อมเข้ากับข้อมูลมิติ เช่น


1. นายมั่งคั่ง สมบูรณ์ ประเภทลูกค้า-บุคคลธรรมดา ท้องที่-กทม.
2. สำนักงานสรรพากรจังหวัดลำพูน ประเภทลูกค้า-หน่วยงานราชการ ท้องที่-ภาคเหนือ
3. บริษัทไดเมนชั่นอีอาร์พีจำกัด ประเภทลูกค้า-บริษัทขนาดเล็ก ท้องที่-กทม.

 

เมื่อเชื่อมมิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าแล้ว การนำข้อมูลลูกค้าไปใช้ในการบันทึกรายการ เช่นการขายสินค้า การตั้งลูกหนี้ การรับเงิน ระบบจะนำข้อมูลมิติมาบันทึกให้อัตโนมัติ

 
 

Angstrom Solutions Co.,Ltd.
ระบบบัญชี โปรแกรมบัญชี ซอฟท์แวร์บัญชี ซอฟต์แวร์บัญชี ระบบ ERP โปรแกรม ERP ซอฟท์แวร์ ERP ซอฟต์แวร์ ERP ระบบหลายมิติ Multi Dimension ที่วิเคราะห์ได้ในทุกมุมมอง
ระบบบัญชี โปรแกรมบัญชี ซอฟท์แวร์บัญชี ระบบหลายมิติ
ระบบบัญชี โปรแกรมบัญชี ซอฟท์แวร์บัญชี ระบบหลายมิติ
ระบบบัญชี โปรแกรมบัญชี ซอฟท์แวร์บัญชี ระบบหลายมิติ
ระบบบัญชี โปรแกรมบัญชี ซอฟท์แวร์บัญชี ระบบหลายมิติ
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
Improve page ranking by adding your site
We listed our url in the Business Directory LinkChannels Business Directory - A human-edited business directory accepting quality and relevant web sites, categorized by topic. Add your site for free.
Web Directory
Copy the Highlighted Code to your Web Page:
FreeWebSubmission.com

The Moo Web Directory Human Edited Web Directory with strong one way links with options for free or paid reviews