ความรู้เรื่อง ERP

ฐานข้อมูลสินค้าแบบ Multi Dimemsions

การออกแบบผังบัญชีเพื่อให้รองรับข้อมูลทางของสินค้าที่บริษัทจำหน่าย โดยทั่วไปก็จะวางผังบัญชีให้สอดคล้องกันไปกับการจัดกลุ่มสินค้า เช่นถ้าบริษัทมีกลุ่มสินค้าที่ขายดังนี้

1. อุปกรณ์ไฟฟ้า
2. วัสดุก่อสร้าง
3. เครื่องมือ
4. อุปกรณ์อีเล็คทรอนิคส์

ในการจัดทำผังบัญชีก็จะต้องมีหมวดหมู่ย่อย

1. 15000 สินค้าคงคลัง
2. 15100 สินค้าคงคลัง อุปกรณ์ไฟฟ้า
3. 15200 สินค้าคงคลัง วัสดุก่อสร้าง
4. 15300 สินค้าคงคลัง เครื่องมือ
5. 15400 สินค้าคงคลัง อุปกรณ์อีเล็คทรอนิคส์

นอกจากหมวดหมู่ย่อยของสินค้าคงคลังแล้ว ยังต้องมีการจัดหมวดหมู่ย่อยในหัวข้อรายได้จากการขายสินค้าอีกเช่น

1. 42000 รายได้จากการขายสินค้า
2. 42100 รายได้จากการขายสินค้า อุปกรณ์ไฟฟ้า
3. 42200 รายได้จากการขายสินค้า วัสดุก่อสร้าง
4. 42300 รายได้จากการขายสินค้า เครื่องมือ
5. 42400 รายได้จากการขายสินค้า อุปกรณ์อีเล็คทรอนิคส์

การใช้ระบบ Multi Dimensions ในโปรแกรมบัญชี DimensionERP ทำให้ความยุ่งยากในการจัดการผังบัญชีหมดไป โดยผังบัญชีเรามีแค่

1. 15000 สินค้าคงคลัง
2. 42000 รายได้จากการขายสินค้า

และมี Dimension กลุ่มสินค้า

1. อุปกรณ์ไฟฟ้า
2. วัสดุก่อสร้าง
3. เครื่องมือ
4. อุปกรณ์อีเล็คทรอนิคส์

เมื่อมีการบันทึกรายการทางบัญชีทั้งด้านสินค้าคงคลัง และรายได้จากการขายสินค้า ระบบ Combined Posting จะดึง Dimension นี้มารวมกับผังบัญชีหลักให้อัตโนมัติ ทำให้การจัดการข้อมูลทางบัญชีของบริษัททำได้ง่ายขึ้น และยังสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ในแต่ละมุมมองได้ต่อไป เช่น

1. 15000 สินค้าคงคลัง-อุปกรณ์ไฟฟ้า
2. 15000 สินค้าคงคลัง-วัสดุก่อสร้าง
3. 15000 สินค้าคงคลัง-เครื่องมือ
4. 15000 สินค้าคงคลัง-อุปกรณ์อีเล็คทรอนิคส์
5. 42000 รายได้จากการขายสินค้า-อุปกรณ์ไฟฟ้า
6. 42000 รายได้จากการขายสินค้า-วัสดุก่อสร้าง
7. 42000 รายได้จากการขายสินค้า-เครื่องมือ
8. 42000 รายได้จากการขายสินค้า-อุปกรณ์อีเล็คทรอนิคส์

 
 

Angstrom Solutions Co.,Ltd.
ระบบบัญชี โปรแกรมบัญชี ซอฟท์แวร์บัญชี ซอฟต์แวร์บัญชี ระบบ ERP โปรแกรม ERP ซอฟท์แวร์ ERP ซอฟต์แวร์ ERP ระบบหลายมิติ Multi Dimension ที่วิเคราะห์ได้ในทุกมุมมอง
ระบบบัญชี โปรแกรมบัญชี ซอฟท์แวร์บัญชี ระบบหลายมิติ
ระบบบัญชี โปรแกรมบัญชี ซอฟท์แวร์บัญชี ระบบหลายมิติ
ระบบบัญชี โปรแกรมบัญชี ซอฟท์แวร์บัญชี ระบบหลายมิติ
ระบบบัญชี โปรแกรมบัญชี ซอฟท์แวร์บัญชี ระบบหลายมิติ
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
Improve page ranking by adding your site
We listed our url in the Business Directory LinkChannels Business Directory - A human-edited business directory accepting quality and relevant web sites, categorized by topic. Add your site for free.
Web Directory
Copy the Highlighted Code to your Web Page:
FreeWebSubmission.com

The Moo Web Directory Human Edited Web Directory with strong one way links with options for free or paid reviews