ความรู้เรื่อง ERP

ฐานข้อมูลพนักงานขายแบบ Multi Dimensions

ในการวิเคราะห์ข้อมูลการขายสินค้าของบริษัทแยกตามพนักงานขายหรือทีมขาย การคำนวณ Commission ตามยอดขายของแต่ละคนหรือยอดรวมตามทีม โดยปกติเราก็ต้องใช้โปรแกรม Excel มาช่วยในการรวบรวมข้อมูลเหล่านี้มาเพื่อคำนวณ Commission ในแต่ละเดือน  

ในเชิงการวิเคราะห์ข้อมูล เรายังสามารถวิเคราะห์ยอดขายตามพนักงานขาย เพื่อดูสรุปได้ว่าพนักงานคนนี้ถนัดขายสินค้ากลุ่มไหน และควรปรับปรุงทักษะในด้านไหนเพื่อให้ยอดขายดีขึ้น หรือสามารถดูยอดขายตามพื้นที่ว่าสินค้าประเภทนี้ขายดีในพื้นที่ไหน

เราสามารถเพิ่ม Dimension ทีมขายเข้าไปในระบบ และเมื่อมีรายการขายเกิดขึ้นโปรแกรมบัญชี DimensionERP ก็จะดึงข้อมูล Dimension ของทีมขายตามพนักงานขาย มารวมเข้ามาเป็นข้อมูลในการลงบัญชีให้อัตโนมัติ

42000 รายได้จากการขายสินค้า

Dimension สาขา

 1. สำนักงานใหญ่
 2. อยุธยา
 3. เชียงใหม่
 4. อุบลราชธานี
 5. หาดใหญ่


Dimension กลุ่มสินค้า

  1. อุปกรณ์ไฟฟ้า
  2. วัสดุก่อสร้าง
  3. เครื่องมือ


Dimension ทีมขาย

 1. ทีม A กรุงเทพ
 2. ทีม B ภาคกลาง
 3. ทีม C ภาคเหนือ
 4. ทีม D ภาคอีสาน
 5. ทีม E ภาคใต้


การลงบัญชี 42000 รายได้จากการขายสินค้า เมื่อมีการเพิ่มมิติของทีมขาย

 1. 42000-กทม-วัสดุก่อสร้าง-ทีม A
 2. 42000-อยุธยา-วัสดุก่อสร้าง-ทีม B
 3. 42000-เชียงใหม่-วัสดุก่อสร้าง-ทีม C
 4. 42000-อุบลราชธานี-วัสดุก่อสร้าง-ทีม D
 5. 42000-หาดใหญ่-วัสดุก่อสร้าง-ทีม E
 6. 42000-กทม-อุปกรณ์ไฟฟ้า-ทีม A
 7. และ Combined Posting อื่นๆอีก
 
 

Angstrom Solutions Co.,Ltd.
ระบบบัญชี โปรแกรมบัญชี ซอฟท์แวร์บัญชี ซอฟต์แวร์บัญชี ระบบ ERP โปรแกรม ERP ซอฟท์แวร์ ERP ซอฟต์แวร์ ERP ระบบหลายมิติ Multi Dimension ที่วิเคราะห์ได้ในทุกมุมมอง
ระบบบัญชี โปรแกรมบัญชี ซอฟท์แวร์บัญชี ระบบหลายมิติ
ระบบบัญชี โปรแกรมบัญชี ซอฟท์แวร์บัญชี ระบบหลายมิติ
ระบบบัญชี โปรแกรมบัญชี ซอฟท์แวร์บัญชี ระบบหลายมิติ
ระบบบัญชี โปรแกรมบัญชี ซอฟท์แวร์บัญชี ระบบหลายมิติ
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
Improve page ranking by adding your site
We listed our url in the Business Directory LinkChannels Business Directory - A human-edited business directory accepting quality and relevant web sites, categorized by topic. Add your site for free.
Web Directory
Copy the Highlighted Code to your Web Page:
FreeWebSubmission.com

The Moo Web Directory Human Edited Web Directory with strong one way links with options for free or paid reviews