ความรู้เรื่อง ERP

ความซับซ้อนของการจัดเก็บข้อมูลแบบหลายมิติ

การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ Multi Dimensions จะมีความซับซ้อน เช่นตัวอย่างข้อมูลการขายสินค้าที่มีการเก็บข้อมูลในหลายๆมิติ ประกอบด้วย

  1. เวลา
  2. สินค้า
  3. จำนวน
  4. สาขา
  5. กลุ่มสินค้า
  6. พนักงานขาย
  7. ทีมขาย
  8. กลุ่มลูกค้า
  9. พื้นที่ลูกค้า

 

เมื่อมีการบันทึกรายการขายสินค้าไปเรื่อยๆ โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป DimensionERP ก็จะมีการจัดเก็บข้อมูลเพื่อให้สามารถนำไปวิเคราะห์ผลต่อไป 

 

Quarter สินค้า จำนวน ราคารวม สาขา กลุ่มสินค้า พนักงานขาย ทีมขาย กลุ่มลูกค้า พื้นที่ลูกค้า
Q1 Installation 100 100,000 BKK Service Somchai TeamA SME Central
Q2 Notebook 250 3,750,000 BKK Hardware Somchai TeamA SME Central
Q3 Windows 7 200 700,000 BKK Software Somchai TeamA SME Central
Q1 Installation 200 200,000 BKK Service Somsak TeamB Enterprise Bangkok
Q2 Notebook 400 6,000,000 BKK Hardware Somsak TeamB Enterprise Bangkok
Q3 Windows 7 350 1,225,000 BKK Software Somsak TeamB Enterprise Bangkok
Q1 Installation 80 80,000 CM Service Choosak TeamA SME Chiangmai
Q2 Notebook 100 1,500,000 CM Hardware Choosak TeamA SME Chiangmai
Q3 Windows 7 90 315,000 CM Software Choosak TeamA SME Chiangmai
Q1 Installation 100 100,000 CM Service Choochai TeamC Retail North
Q2 Notebook 130 1,950,000 CM Hardware Choochai TeamC Retail North
Q3 Windows 7 120 420,000 CM Software Choochai TeamC Retail North
Q1 Installation 60 60,000 HY Service Yingsak TeamA SME Hadyai
Q2 Notebook 80 1,200,000 HY Hardware Yingsak TeamA SME Hadyai
Q3 Windows 7 70 245,000 HY Software Yingsak TeamA SME Hadyai
Q1 Installation 120 120,000 HY Service Yingyai TeamC Retail South
Q2 Notebook 150 2,250,000 HY Hardware Yingyai TeamC Retail South
Q3 Windows 7 130 455,000 HY Software Yingyai TeamC Retail South
 
 

Angstrom Solutions Co.,Ltd.
ระบบบัญชี โปรแกรมบัญชี ซอฟท์แวร์บัญชี ซอฟต์แวร์บัญชี ระบบ ERP โปรแกรม ERP ซอฟท์แวร์ ERP ซอฟต์แวร์ ERP ระบบหลายมิติ Multi Dimension ที่วิเคราะห์ได้ในทุกมุมมอง
ระบบบัญชี โปรแกรมบัญชี ซอฟท์แวร์บัญชี ระบบหลายมิติ
ระบบบัญชี โปรแกรมบัญชี ซอฟท์แวร์บัญชี ระบบหลายมิติ
ระบบบัญชี โปรแกรมบัญชี ซอฟท์แวร์บัญชี ระบบหลายมิติ
ระบบบัญชี โปรแกรมบัญชี ซอฟท์แวร์บัญชี ระบบหลายมิติ
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
Improve page ranking by adding your site
We listed our url in the Business Directory LinkChannels Business Directory - A human-edited business directory accepting quality and relevant web sites, categorized by topic. Add your site for free.
Web Directory
Copy the Highlighted Code to your Web Page:
FreeWebSubmission.com

The Moo Web Directory Human Edited Web Directory with strong one way links with options for free or paid reviews