ความรู้เรื่อง ERP

แนวทางการออกแบบ โครงสร้างข้อมูลแบบหลายมิติ

การออกแบบโครงสร้างของ Dimensions เราสามารถกำหนดได้อย่างอิสระว่าองค์กรของเราต้องการวิเคราะห์ข้อมูลในมิติไหนบ้าง และสามารถเพิ่มมิติใหม่เข้าไปได้เมื่อเราต้องการเพิ่มเติมภายหลัง โดยไม่กระทบกับโครงสร้างของผังบัญชี ทำให้โปรแกรมบัญชีสามารถตอบสนองความต้องการทางธุรกิจได้อย่างสะดวก

Dimension – สาขา

 1. สำนักงานใหญ่
 2. เชียงใหม่

Dimension – กลุ่มสินค้า

 1. อุปกรณ์ไฟฟ้า
 2. วัสดุก่อสร้าง
 3. เครื่องมือ

เมื่อมีการเพิ่มสาขาหรือกลุ่มสินค้าใหม่

Dimension – สาขา

 1. สำนักงานใหญ่
 2. เชียงใหม่
 3. หาดใหญ่

Dimension – กลุ่มสินค้า

 1. อุปกรณ์ไฟฟ้า
 2. วัสดุก่อสร้าง
 3. เครื่องมือ
 4. อุปกรณ์อีเล็คทรอนิคส์

เมื่อมีการเพิ่ม Dimension ใหม่ที่ต้องการวิเคราะห์ โดยเราต้องการวิเคราะห์ในมุมของทีมขาย ก็สามารถเพิ่มมิติทีมขาย โดยไม่ต้องแก้ไขผังบัญชี

 1. Dimension – สาขา
 2. Dimension – กลุ่มสินค้า
 3. Dimension – ทีมขาย

โดยรายละเอียดข้อมูลใน Dimension ใหม่ที่เพิ่มคือ ทีมขาย มีดังนี้
Dimension – ทีมขาย

 1. ทีม 1
 2. ทีม 2
 
 

Angstrom Solutions Co.,Ltd.
ระบบบัญชี โปรแกรมบัญชี ซอฟท์แวร์บัญชี ซอฟต์แวร์บัญชี ระบบ ERP โปรแกรม ERP ซอฟท์แวร์ ERP ซอฟต์แวร์ ERP ระบบหลายมิติ Multi Dimension ที่วิเคราะห์ได้ในทุกมุมมอง
ระบบบัญชี โปรแกรมบัญชี ซอฟท์แวร์บัญชี ระบบหลายมิติ
ระบบบัญชี โปรแกรมบัญชี ซอฟท์แวร์บัญชี ระบบหลายมิติ
ระบบบัญชี โปรแกรมบัญชี ซอฟท์แวร์บัญชี ระบบหลายมิติ
ระบบบัญชี โปรแกรมบัญชี ซอฟท์แวร์บัญชี ระบบหลายมิติ
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
Improve page ranking by adding your site
We listed our url in the Business Directory LinkChannels Business Directory - A human-edited business directory accepting quality and relevant web sites, categorized by topic. Add your site for free.
Web Directory
Copy the Highlighted Code to your Web Page:
FreeWebSubmission.com

The Moo Web Directory Human Edited Web Directory with strong one way links with options for free or paid reviews