ความรู้เรื่อง ERP

โครงสร้างผังบัญชีแบบปกติ

โครงสร้างผังบัญชีแบบปกติ ยากต่อการดูแล เมื่อมีการเพิ่มรายการวิเคราะห์ใหม่ เช่นเมื่อเพิ่มสาขาใหม่ กลุ่มสินค้าใหม่ ต้องมีการเพิ่มรายการข้อมูลเป็นทวีคูณ การจัดทำรายงานมีความยุ่งยาก

ระบบผังบัญชีทั่วไปเมื่อต้องการเพิ่มหมวดหมู่ย่อย ก็ต้องเพิ่มรหัสบัญชีใหม่ เช่นเมื่อมีการเปิดสาขาใหม่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ในส่วนของระบบบัญชีแบบทั่วไปก็ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลจำนวนมาก

15000 สินค้าคงคลัง
15010 สินค้าคงคลัง อุปกรณ์ไฟฟ้า
15011 สินค้าคงคลัง อุปกรณ์ไฟฟ้า คลังสำนักงานใหญ่
15012 สินค้าคงคลัง อุปกรณ์ไฟฟ้า คลังเชียงใหม่
15020 สินค้าคงคลัง วัสดุก่อสร้าง
15021 สินค้าคงคลัง วัสดุก่อสร้าง คลังสำนักงานใหญ่
15022 สินค้าคงคลัง วัสดุก่อสร้าง คลังเชียงใหม่
15030 สินค้าคงคลัง เครื่องมือ
15031 สินค้าคงคลัง เครื่องมือ คลังสำนักงานใหญ่
15032 สินค้าคงคลัง เครื่องมือ คลังเชียงใหม่

 
 

Angstrom Solutions Co.,Ltd.
ระบบบัญชี โปรแกรมบัญชี ซอฟท์แวร์บัญชี ซอฟต์แวร์บัญชี ระบบ ERP โปรแกรม ERP ซอฟท์แวร์ ERP ซอฟต์แวร์ ERP ระบบหลายมิติ Multi Dimension ที่วิเคราะห์ได้ในทุกมุมมอง
ระบบบัญชี โปรแกรมบัญชี ซอฟท์แวร์บัญชี ระบบหลายมิติ
ระบบบัญชี โปรแกรมบัญชี ซอฟท์แวร์บัญชี ระบบหลายมิติ
ระบบบัญชี โปรแกรมบัญชี ซอฟท์แวร์บัญชี ระบบหลายมิติ
ระบบบัญชี โปรแกรมบัญชี ซอฟท์แวร์บัญชี ระบบหลายมิติ
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
Improve page ranking by adding your site
We listed our url in the Business Directory LinkChannels Business Directory - A human-edited business directory accepting quality and relevant web sites, categorized by topic. Add your site for free.
Web Directory
Copy the Highlighted Code to your Web Page:
FreeWebSubmission.com

The Moo Web Directory Human Edited Web Directory with strong one way links with options for free or paid reviews