ความรู้เรื่อง ERP

โปรแกรมบัญชีแบบหลายสาขาโดยประยุกต์ใช้ระบบ Multi Dimensions

การใช้งานโปรแกรมบัญชีเพื่อให้รองรับระบบหลายสาขา โปรแกรมบัญชีโดยทั่วไปจะมีการออกแบบให้มีข้อมูลสาขาแยกออกมาเฉพาะ และในการบันทึกข้อมูลก็จะต้องมีการเลือกสาขาเพื่อให้ระบบนำไปใช้ในการออกรายงาน

โปรแกรมบัญชีแบบเริ่มต้นจะไม่รองรับระบบสาขา บางโปรแกรมก็รองรับบางส่วนไม่ครบทั้งระบบ เพราะการออกแบบระบบมีความยุ่งยาก ฐานข้อมูลและขั้นตอนการทำงานทุกส่วนต้องรองรับระบบสาขาด้วย

เช่นระบบคลังสินค้าก็ต้องมีข้อมูลของสาขากำกับ การโอนย้ายสินค้าข้ามคลังและข้ามสาขา ก็จะต้องมีการบันทึกรายการบัญชีเงินสะพัดเพื่อให้ข้อมูลของระบบบัญชีถูกต้อง การซื้อหรือขายสินค้า การรับจ่ายเงิน ไปจนถึงการบันทึกรายการทางบัญชีก็จะต้องมีการเชื่อมกับสาขาเสมอ

โปรแกรมบัญชี DimensionERP ออกแบบให้ข้อมูลสาขาเป็นมิติหนึ่งของระบบ Multi Dimensions และมีการเชื่อมกับทุกรายการที่เกิดขึ้น ตั้งแต่ฐานข้อมูลหลักของระบบเช่นระบบคลังสินค้า ไปจนถึงรายการธุรกรรมต่างๆ เช่น การซื้อ  ขายสินค้า การรับจ่ายเงิน เช็ค ไปจนถึงการลงบัญชี การออกรายงานต่างๆ ก็จะมีข้อมูลสาขาเชื่อมอยู่ตลอด

นอกจากการมีระบบที่รองรับสาขาได้แล้ว ปัญหาของโปรแกรมบัญชีทั่วไปคือไม่สะดวกที่จะให้สาขาใช้งานได้ เนื่องจากพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีแบบเก่าที่ไม่สามารถทำงานผ่าน Internet ได้ หรือไม่มีระบบจัดการความปลอดภัยที่ต้องการให้สาขาเห็นข้อมูลเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น ส่วนข้อมูลที่สำคัญเราจะให้สำนักงานใหญ่เห็นเท่านั้น

DimensionERP ออกแบบโดยใช้เทคโนโลยี Cloud Computing ทำงานผ่านโครงข่าย Internet ทำให้สาขาสามารถใช้งานระบบได้อย่างสะดวก และยังมีระบบความปลอดภัยที่สามารถกำหนดสิทธิการใช้งานได้ ทำให้พนักงานสาขาเห็นข้อมูลและฟังก์ชันการทำงานที่จำเป็น

 
 

Angstrom Solutions Co.,Ltd.
ระบบบัญชี โปรแกรมบัญชี ซอฟท์แวร์บัญชี ซอฟต์แวร์บัญชี ระบบ ERP โปรแกรม ERP ซอฟท์แวร์ ERP ซอฟต์แวร์ ERP ระบบหลายมิติ Multi Dimension ที่วิเคราะห์ได้ในทุกมุมมอง
ระบบบัญชี โปรแกรมบัญชี ซอฟท์แวร์บัญชี ระบบหลายมิติ
ระบบบัญชี โปรแกรมบัญชี ซอฟท์แวร์บัญชี ระบบหลายมิติ
ระบบบัญชี โปรแกรมบัญชี ซอฟท์แวร์บัญชี ระบบหลายมิติ
ระบบบัญชี โปรแกรมบัญชี ซอฟท์แวร์บัญชี ระบบหลายมิติ
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
Improve page ranking by adding your site
We listed our url in the Business Directory LinkChannels Business Directory - A human-edited business directory accepting quality and relevant web sites, categorized by topic. Add your site for free.
Web Directory
Copy the Highlighted Code to your Web Page:
FreeWebSubmission.com

The Moo Web Directory Human Edited Web Directory with strong one way links with options for free or paid reviews