ความรู้เรื่อง ERP

การบันทึกรายการซื้อขาย รับจ่าย พร้อมลงข้อมูล Dimensions อัตโนมัติ

จากที่ได้อธิบายไปในส่วนของการเชื่อมโยง Dimension ต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ว่าในแต่ละหัวข้อเราจะวิเคราะห์ในมุมมองไหนบ้าง ซึ่งพอสรุปได้เป็น

  1. สินค้า – กลุ่มสินค้า ซึ่งอาจจะมีหลายระดับ
  2. ลูกค้า – กลุ่มลูกค้า, พื้นที่
  3. บริษัท – แผนก, สาขา, ทีมขาย, Cost Center, Profit Center, พื้นที่

จะเห็นได้ว่าข้อมูลในแต่ละส่วนมี Dimension เชื่อมอยู่ ซึ่งเราจะมีการ Set ค่าต่างๆเหล่านี้ไว้ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นใช้งานระบบ เช่น

  1. ข้อมูลสินค้าก็จะมีการผูกข้อมูลกลุ่มสินค้า
  2. ข้อมูลลูกค้าก็จะผูกกับกลุ่มลูกค้ากับพื้นที่
  3. ข้อมูลพนักงานขายที่ Login เข้ามาใช้งาน ก็จะมีข้อมูลทีมขาย, สาขา, Cost Center ผูกกับข้อมูลพนักงานไว้แล้ว่

ดังนั้นในขั้นตอนการทำรายการของโปรแกรมบัญชี ในส่วนการซื้อขาย รับจ่าย ของพนักงาน ก็จะทำงานเหมือนกับการใช้งานโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปทั่วไป หน้าจอการทำงานก็ไม่ต่างกัน ทำให้ไม่ต้องมีการฝึกอบรมการใช้งานมาก

และเมื่อบันทึกรายการ ระบบก็จะดึงข้อมูล Dimension ที่ Set ไว้แล้วมาสร้างเป็นโครงสร้าง Multi Dimensions ของรายการซื้อขาย รับจ่าย นั้นให้อัตโนมัติ และ Save ข้อมูลลงไปในระบบ โดยที่พนักงานไม่ต้องมีความรู้เรื่องระบบหลายมิติ

 
 

Angstrom Solutions Co.,Ltd.
ระบบบัญชี โปรแกรมบัญชี ซอฟท์แวร์บัญชี ซอฟต์แวร์บัญชี ระบบ ERP โปรแกรม ERP ซอฟท์แวร์ ERP ซอฟต์แวร์ ERP ระบบหลายมิติ Multi Dimension ที่วิเคราะห์ได้ในทุกมุมมอง
ระบบบัญชี โปรแกรมบัญชี ซอฟท์แวร์บัญชี ระบบหลายมิติ
ระบบบัญชี โปรแกรมบัญชี ซอฟท์แวร์บัญชี ระบบหลายมิติ
ระบบบัญชี โปรแกรมบัญชี ซอฟท์แวร์บัญชี ระบบหลายมิติ
ระบบบัญชี โปรแกรมบัญชี ซอฟท์แวร์บัญชี ระบบหลายมิติ
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
Improve page ranking by adding your site
We listed our url in the Business Directory LinkChannels Business Directory - A human-edited business directory accepting quality and relevant web sites, categorized by topic. Add your site for free.
Web Directory
Copy the Highlighted Code to your Web Page:
FreeWebSubmission.com

The Moo Web Directory Human Edited Web Directory with strong one way links with options for free or paid reviews