ความรู้เรื่อง ERP

การนำข้อมูลที่เก็บไปวิเคราะห์ในรูปแบบหลายมิติ

จากการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบที่มีความซับซ้อน จะมีประโยชน์อย่างมากเมื่อเรานำเอาข้อมูลมาวิเคราะห์ เพราะเราสามารถวิเคราะห์ได้ในหลายมุมมอง ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละประเภทธุรกิจ ว่าต้องการวิเคราะห์ในมุมมองไหนบ้าง โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป DimensionERP ก็ทำให้ท่านสามารถวิเคราะห์ผลในรูปแบบหลายมิติได้อย่างง่ายดาย

 

ตัวอย่างการวิเคราะห์ยอดขาย แยกตามสินค้า แยกตามสาขา รวมยอดจำนวนเงิน

Sum - ราคารวม สาขา
สินค้า BKK CM HY Total Result
Installation 300,000 180,000 180,000 660,000
Notebook 9,750,000 3,450,000 3,450,000 16,650,000
Windows 7 1,925,000 735,000 700,000 3,360,000
Total Result 11,975,000 4,365,000 4,330,000 20,670,000

 

ตัวอย่างการวิเคราะห์ยอดขาย แยกตามสินค้า แยกตามสาขา รวมยอดตามจำนวนชิ้น

Sum - จำนวน สาขา
สินค้า BKK CM HY Total Result
Installation 300 180 180 660
Notebook 650 230 230 1110
Windows 7 550 210 200 960
Total Result 1500 620 610

2730

 

ตัวอย่างการวิเคราะห์ยอดขาย แยกตามกลุ่มสินค้า แยกตามสาขา รวมยอดตามจำนวนเงิน

Sum - ราคารวม สาขา
กลุ่มสินค้า BKK CM HY Total Result
Hardware 9,750,000 3,450,000 3,450,000 16,650,000
Service 300,000 180,000 180,000 660,000
Software 1,925,000 735,000 700,000 3,360,000
Total Result 11,975,000 4,365,000 4,330,000 20,670,000

 

ตัวอย่างการวิเคราะห์ยอดขาย แยกตามสินค้า แยกตามทีมขาย รวมยอดตามจำนวนเงิน

Sum - ราคารวม ทีมขาย
สินค้า TeamA TeamB TeamC Total Result
Installation 240,000 200,000 220,000 660,000
Notebook 6,450,000 6,000,000 4,200,000 16,650,000
Windows 7 1,260,000 1,225,000 875,000 3,360,000
Total Result 7,950,000 7,425,000 5,295,000 20,670,000

 

ตัวอย่างการวิเคราะห์ยอดขาย แยกตามกลุ่มลูค้า แยกตามทีมขาย รวมยอดตามจำนวนเงิน

Sum - ราคารวม ทีมขาย
กลุ่มลูกค้า TeamA TeamB TeamC Total Result
Enterprise 7,425,000 7,425,000
Retail 5,295,000 5,295,000
SME 7,950,000 7,950,000
Total Result 7,950,000 7,425,000 5,295,000 20,670,000
 
 

Angstrom Solutions Co.,Ltd.
ระบบบัญชี โปรแกรมบัญชี ซอฟท์แวร์บัญชี ซอฟต์แวร์บัญชี ระบบ ERP โปรแกรม ERP ซอฟท์แวร์ ERP ซอฟต์แวร์ ERP ระบบหลายมิติ Multi Dimension ที่วิเคราะห์ได้ในทุกมุมมอง
ระบบบัญชี โปรแกรมบัญชี ซอฟท์แวร์บัญชี ระบบหลายมิติ
ระบบบัญชี โปรแกรมบัญชี ซอฟท์แวร์บัญชี ระบบหลายมิติ
ระบบบัญชี โปรแกรมบัญชี ซอฟท์แวร์บัญชี ระบบหลายมิติ
ระบบบัญชี โปรแกรมบัญชี ซอฟท์แวร์บัญชี ระบบหลายมิติ
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
Improve page ranking by adding your site
We listed our url in the Business Directory LinkChannels Business Directory - A human-edited business directory accepting quality and relevant web sites, categorized by topic. Add your site for free.
Web Directory
Copy the Highlighted Code to your Web Page:
FreeWebSubmission.com

The Moo Web Directory Human Edited Web Directory with strong one way links with options for free or paid reviews