Cloud Computing เพื่อการ Outsource ระบบ IT

ท่านที่ติดตามข่าวสารทางด้าน IT ตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือตาม web site ข่าว section IT ก็อาจจะเคยเห็นเคยผ่านตาคำว่า Cloud computing กันมาบ้างแล้ว และก็คงจะสงสัยว่า Technology cloud computing คืออะไร และเราจะใช้งาน technology นี้ได้อย่างไร

เรื่องราวของ cloud computing มีเนื้อหาที่อยู่ behind the scene ค่อนข้างเยอะ เพราะกว่าจะมาเป็น technology นี้ มีการสร้าง technology ต่างๆมาเป็นจำนวนมาก บางอย่างก็เป็น technology ที่ล้มเหลว บางอย่างก็เป็น technology ที่ประสพความสำเร็จที่ทำให้ผู้คิดค้นก่อตั้งเป็นบริษัทขนาดใหญ่ระดับโลกไปเลยก็มี ส่วน technology ที่ล้มเหลวไม่ได้เป็น technology ที่ไม่ดี อาจจะยังไม่เหมาะกับช่วงเวลานั้น

ดังนั้น cloud computing จะเป็นการรวบรวมเอา technology ต่างๆในกลุ่มของ Internetมาสร้างเป็นโครงสร้างรากฐาน และสร้างเป็น technology cloud computingต่อยอดขึ้นไปเรื่อยๆ

เนื้อหาในส่วนนี้ก็จะเป็นการเล่าความเป็นมาของ technology นี้ว่ามีแนวคิดมาจาก technology อะไรบ้าง

ก่อนอื่นเรามาดูที่มาของคำว่า cloud computing ว่ามีความเป็นมาอย่างไร ในการสร้างศัพท์คำนี้ขึ้นมา สำหรับท่านที่เคยติดตามข่าวสารในวงการ IT มาและเคยเห็นรูปภาพโครงข่าย Network ทั้งในส่วน network ภายในบริษัท และ network ในระดับโครงข่ายขนาดใหญ่ข้ามประเทศ

สัญลักษณ์หนึ่งที่แทนภาพของโครงข่าย Internet ก็คือสัญลักษณ์ที่ใช้ภาพก้อนเมฆ ซึ่งใช้แทนภาพของโครงข่าย Internet ที่อยู่นอกเหนือระบบโครงข่ายที่เราดูแลอยู่ และเราก็ไม่สามารถที่จะไปกำหนดสิ่งต่างๆที่อยู่ในก้อนเมฆนั้นได้ เปรียบเสมือนเป็นก้อนเมฆที่มองไม่เห็น ไม่รู้ว่ามีอะไรข้างใน

ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการส่งข้อมูลรายการซื้อขายสินค้า ระหว่างสำนักงานใหญ่กับสาขาต่างจังหวัด เราอาจจะมีข้อมูลโครงข่าย Network ของระบบ IT ของสำนักใหญ่ กับโครงข่าย Network ของสำนักงานสาขา

ซึ่งเป็นโครงข่ายที่เรามองเห็น และกำหนดได้ว่าจะเลือกใช้อุปกรณ์อะไร ให้เชื่อมโยงกันอย่างไรโดยการเชื่อมโยงกันระหว่าง 2 office นี้ อาจจะติดต่อกันผ่านระบบ ADSL แต่ภาพของโครงข่าย Internet หลังจากที่เราส่งข้อมูลผ่าน ADSL ไปแล้ว ว่าจะมีการเดินทางอย่างไร ผ่านชุมสายไหนบ้าง เราไม่ได้สนใจ และผู้ให้บริการ ADSLส่วนใหญ่ก็จะไม่บอกว่าทำงานอย่างไร ดังนั้นโดยทั่วไปเราก็จะไม่ทราบเลยว่าเจ้าก้อนเมฆ ของสัญลักษณ์โครงข่าย Internet นั้นมีการทำงานเชื่อมโยงกันอย่างไร อันนี้ก็จะเป็นที่ไปที่มาของการตั้งคำศัพท์ของเทคโนโลยีที่ชื่อว่า cloud computing

การลดค่าใช้ของระบบ Cloud

ความรู้ถัดไป ก็คงมาดูพื้นฐานของการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ว่าถ้าเรามีบริษัท หรือทำงานในบริษัทที่มีพนักงานตั้งแต่ 5-6 คน ไปจนถึงบริษัทขนาดใหญ่มีหลายร้อยคน

สิ่งหนึ่งที่ปัจจุบันเราต้องมีก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์ และเมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ต้องทำงานร่วมกัน เช่น

  1. มีการรับส่งไฟล์ ใช้ไฟล์ร่วมกัน เช่นข้อมูลยอดขาย ข้อมูล stock สินค้า ไฟล์ presentation ต่างๆ
  2. มีการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ ภายในองค์กร ตั้งแต่ ระบบ mail ระบบบัญชีการเงิน ระบบ crm

ก็จะเห็นว่าการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกันภายในองค์กร จำเป็นต้องมีเครื่อง server และห้องคอมพิวเตอร์เก็บเครื่อง server โดยที่บริษัทที่มีขนาดใหญ่ จะมี server จำนวนมาก มีการลงทุนในระบบ server และห้อง data center นี้หลายล้านบาท ถือเป็น fixed cost ในการลงทุน หรือเรียกว่า capex เวลาเราทำงบประมาณ – capital expenditure

นอกจากนี้ยังต้องมีค่าใช้จ่าย opex หรือ operation expenditure ก็คือค่าใช้จ่ายในการดูแล data center นี้ไม่ว่าจะเป็นค่าจ้างพนักงาน ค่าไฟฟ้า ทั้งในส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ และค่าแอร์

ดังนั้น แนวคิดของ cloud computing ส่วนหนึ่ง ก็จะเป็นการหาแนวทางในการลดค่าใช้จ่ายต่างๆ เหล่านี้ ซึ่งแนวคิดเรื่องการลด Capex กับ Opexก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่อะไร แนวคิดที่มีมานานหลายปีแล้วก็คือเรื่องของการ outsourcing หลักการโดยสรุปของ outsourcing มีอยู่ 2 ประเด็นใหญ่ๆ ก็คือ

  1. การ แบ่งส่วนงานที่เราไม่เชี่ยวชาญ ไปให้มืออาชีพที่มีความรู้ด้านนี้มาทำแทนเรา แทนที่จะต้องเสียเงินไปจ้างพนักงานประจำเงินเดือนแพงๆ แต่ใช้งานได้ไม่คุ้มค่า เพราะเนื้องานที่ต้องทำมีไม่มากพอ
  2. การลดการ ลงทุนเริ่มต้น ซึ่งในงานบางงานถ้าต้องทำเองเราอาจจะต้องมีการลงทุนเริ่มต้นด้วยเงินจำนวน มาก เราก็ใช้วิธีเช่าบริการจากหน่วยงานที่ให้บริการเฉพาะด้าน แล้วจ่ายเป็นค่าบริการรายเดือนไป เช่นการทำห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งต้องลงทุนหลายล้านบาท ก็เปลี่ยนไปใช้บริการผู้ให้บริการ Data center ซึ่งเสียค่าเช่าต่อเดือนในระดับหมื่นบาท ก็จะเป็นการลดค่าใช้จ่ายได้มาก

การคิดค่าใช้บริการของระบบ Cloud

องค์ประกอบสุดท้ายที่เกี่ยวข้องก็คือเรื่องUtility computing ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบกับเรื่องของ public utility ก็คือเรื่องบริการสาธารณูปโภคเช่น ไฟฟ้า ประปา

  1. เป็นการมองเรื่องของการให้บริการส่วนประกอบต่างๆของคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Harddisk CPU ให้เหมือนกับการให้บริการสาธารณูปโภค
  2. มีการเก็บค่าบริการตามจำนวนที่มีการใช้ เช่นใช้ Harddisk ไปความจุเท่าไร ใช้ cpu ไปเท่าไร หน่วยอาจจะเป็นกี่ชั่วโมงเดือน แล้วจ่ายกันเป็นรายเดือน
  3. มองในเรื่องของ outsourcing ก็จะเห็นว่าเราก็ outsource การลงทุนด้านไฟฟ้า ไปให้การไฟฟ้าจัดการแล้วจ่ายค่าบริการเป็นรายเดือน ตามจำนวนไฟฟ้าที่ใช้ให้กับการไฟฟ้า
  4. ส่วนเรื่องของ cloud ก็คือเราไม่ต้องรู้ว่าระบบไฟฟ้า ทั้งหมดทำงานอย่างไร การไฟฟ้ามีการผลิตไฟฟ้าอย่างไร มีการเดินสายไฟแรงสูงอย่างไร เพียงแต่เสียบปลั๊กไฟที่บ้าน ก็ใช้งานไฟฟ้าได้เลย
 
 


พันธมิตร


Angstrom Solutions Co.,Ltd.
erponline270832353.wordpress.com
www.taradplaza.com/dimensionerp
dimensionerp.lnwshop.com
dimensionerp.my-online.store
sites.google.com/site/dimensionerp
dimensionerp.weebly.com
bjumroen.wix.com/dimensionerp
dimensionerp.yolasite.com
dimensionerp.jigsy.com
dimensionerp.page.tl
dimensionerp.hpage.com
dimensionerp.intuitwebsites.com
dimension-erp.simplesite.com
dimensionerp.doodlekit.com
dimensionerp.zohosites.com
dimensionerp.my-free.website
dimensionerp.neocities.org
www.im-creator.com/free/jumroen/dimensionerp
dimensionerp.webnode.com
Improve page ranking by adding your site
We listed our url in the Business Directory LinkChannels Business Directory - A human-edited business directory accepting quality and relevant web sites, categorized by topic. Add your site for free.
Copy the Highlighted Code to your Web Page:
FreeWebSubmission.com

The Moo Web Directory Human Edited Web Directory with strong one way links with options for free or paid reviews