การลดค่าใช้ของระบบ Cloud

ความรู้ถัดไป ก็คงมาดูพื้นฐานของการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ว่าถ้าเรามีบริษัท หรือทำงานในบริษัทที่มีพนักงานตั้งแต่ 5-6 คน ไปจนถึงบริษัทขนาดใหญ่มีหลายร้อยคน

สิ่งหนึ่งที่ปัจจุบันเราต้องมีก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์ และเมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ต้องทำงานร่วมกัน เช่น

  1. มีการรับส่งไฟล์ ใช้ไฟล์ร่วมกัน เช่นข้อมูลยอดขาย ข้อมูล stock สินค้า ไฟล์ presentation ต่างๆ
  2. มีการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ ภายในองค์กร ตั้งแต่ ระบบ mail ระบบบัญชีการเงิน ระบบ crm

ก็จะเห็นว่าการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกันภายในองค์กร จำเป็นต้องมีเครื่อง server และห้องคอมพิวเตอร์เก็บเครื่อง server โดยที่บริษัทที่มีขนาดใหญ่ จะมี server จำนวนมาก มีการลงทุนในระบบ server และห้อง data center นี้หลายล้านบาท ถือเป็น fixed cost ในการลงทุน หรือเรียกว่า capex เวลาเราทำงบประมาณ – capital expenditure

นอกจากนี้ยังต้องมีค่าใช้จ่าย opex หรือ operation expenditure ก็คือค่าใช้จ่ายในการดูแล data center นี้ไม่ว่าจะเป็นค่าจ้างพนักงาน ค่าไฟฟ้า ทั้งในส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ และค่าแอร์

ดังนั้น แนวคิดของ cloud computing ส่วนหนึ่ง ก็จะเป็นการหาแนวทางในการลดค่าใช้จ่ายต่างๆ เหล่านี้ ซึ่งแนวคิดเรื่องการลด Capex กับ Opexก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่อะไร แนวคิดที่มีมานานหลายปีแล้วก็คือเรื่องของการ outsourcing หลักการโดยสรุปของ outsourcing มีอยู่ 2 ประเด็นใหญ่ๆ ก็คือ

  1. การ แบ่งส่วนงานที่เราไม่เชี่ยวชาญ ไปให้มืออาชีพที่มีความรู้ด้านนี้มาทำแทนเรา แทนที่จะต้องเสียเงินไปจ้างพนักงานประจำเงินเดือนแพงๆ แต่ใช้งานได้ไม่คุ้มค่า เพราะเนื้องานที่ต้องทำมีไม่มากพอ
  2. การลดการ ลงทุนเริ่มต้น ซึ่งในงานบางงานถ้าต้องทำเองเราอาจจะต้องมีการลงทุนเริ่มต้นด้วยเงินจำนวน มาก เราก็ใช้วิธีเช่าบริการจากหน่วยงานที่ให้บริการเฉพาะด้าน แล้วจ่ายเป็นค่าบริการรายเดือนไป เช่นการทำห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งต้องลงทุนหลายล้านบาท ก็เปลี่ยนไปใช้บริการผู้ให้บริการ Data center ซึ่งเสียค่าเช่าต่อเดือนในระดับหมื่นบาท ก็จะเป็นการลดค่าใช้จ่ายได้มาก
 
 


พันธมิตร


Angstrom Solutions Co.,Ltd.
erponline270832353.wordpress.com
www.taradplaza.com/dimensionerp
dimensionerp.lnwshop.com
dimensionerp.my-online.store
sites.google.com/site/dimensionerp
dimensionerp.weebly.com
bjumroen.wix.com/dimensionerp
dimensionerp.yolasite.com
dimensionerp.jigsy.com
dimensionerp.page.tl
dimensionerp.hpage.com
dimensionerp.intuitwebsites.com
dimension-erp.simplesite.com
dimensionerp.doodlekit.com
dimensionerp.zohosites.com
dimensionerp.my-free.website
dimensionerp.neocities.org
www.im-creator.com/free/jumroen/dimensionerp
dimensionerp.webnode.com
Improve page ranking by adding your site
We listed our url in the Business Directory LinkChannels Business Directory - A human-edited business directory accepting quality and relevant web sites, categorized by topic. Add your site for free.
Copy the Highlighted Code to your Web Page:
FreeWebSubmission.com

The Moo Web Directory Human Edited Web Directory with strong one way links with options for free or paid reviews