ความรู้เรื่อง ERP

การบันทึกรายการทางบัญชีแบบ Multi Dimensions

Combined Posting เป็นการรวมเอารหัสบัญชีมารวมกับมิติที่ต้องการ ผังบัญชีกระชับและวิเคราะห์ได้หลายมุมมองตามต้องการ

เช่น
13000 = Account Receivable
HW = Hardware
BKK = Bangkok

ได้เป็น
13000-HW-BKK = Account Receivable-Hardware-Bangkok

การขายสินค้าและตั้งลูกหนึ้
DB 13000-HW-BKK Account Receivable-Hardware-Bangkok
DB 41200-HW-BKK รายได้จากการขายสินค้า-Hardware-Bangkok
       CR 22001-HW-BKK ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีขายยังไม่ได้รับชำระจากลูกค้า-Hardware-Bangkok

การรับเงินและล้างลูกหนี้
DB 11000-HW-BKK Cash on hand-Hardware-Bangkok
DB 22002-HW-BKK ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีขายยังไม่ได้รับชำระจากลูกค้า-Hardware-Bangkok
       CR 13000-HW-BKK Account Receivable-Hardware-Bangkok
       CR 22003-HW-BKK ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีขาย-Hardware-Bangkok

 
 


พันธมิตร


Angstrom Solutions Co.,Ltd.
erponline270832353.wordpress.com
www.taradplaza.com/dimensionerp
dimensionerp.lnwshop.com
dimensionerp.my-online.store
sites.google.com/site/dimensionerp
dimensionerp.weebly.com
bjumroen.wix.com/dimensionerp
dimensionerp.yolasite.com
dimensionerp.jigsy.com
dimensionerp.page.tl
dimensionerp.hpage.com
dimensionerp.intuitwebsites.com
dimension-erp.simplesite.com
dimensionerp.doodlekit.com
dimensionerp.zohosites.com
dimensionerp.my-free.website
dimensionerp.neocities.org
www.im-creator.com/free/jumroen/dimensionerp
dimensionerp.webnode.com
Improve page ranking by adding your site
We listed our url in the Business Directory LinkChannels Business Directory - A human-edited business directory accepting quality and relevant web sites, categorized by topic. Add your site for free.
Copy the Highlighted Code to your Web Page:
FreeWebSubmission.com

The Moo Web Directory Human Edited Web Directory with strong one way links with options for free or paid reviews