ความรู้เรื่อง ERP

โครงสร้างของโปรแกรมบัญชีแบบ Multi Dimensions

โปรแกรมบัญชี DimensionERP เป็นโปรแกรมบัญชีหลายมิติ ที่ออกแบบให้ข้อมูลในแต่ละส่วนมีข้อมูลมิติที่ส่วนนั้นใช้ผูกติดอยู่ตั้งแต่เริ่ม เช่นข้อมูลลูกค้าก็จะผูกอยู่กับกลุ่มลูกค้า พื้นที่ ข้อมูลสินค้าก็จะผูกอยู่กับมิติของกลุ่มสินค้าไว้ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดเตรียมฐานข้อมูล หรือพนักงานขายก็จะมีมิติสาขา ทีมขาย แผนก ผูกไว้ เมื่อมีการเพิ่มลูกค้าใหม่ เพิ่มสินค้า หรือเพิ่มพนักงานใหม่ เราก็จะผูกค่ามิติที่ต้องใช้ไว้ตั้งแต่ขั้นตอนนี้


ทำให้การบันทึกข้อมูลระหว่างการทำรายการต่างๆเช่นการขายสินค้า การซื้อสินค้า การรับจ่ายเงิน ในรูปแบบหลายมิติได้สะดวก ไม่ต้องมีการ Key ค่า Dimension ในระหว่างการลงรายการ โปรแกรมบัญชีจะดึงค่า Dimension ต่างๆที่เราจัดเตรียมไว้มีใส่ใน Dimension ของรายการนี้ให้อัตโนมัติ ทำให้การอบรมพนักงานไม่ต่างกับการใช้โปรแกรมบัญชีปกติ แต่เราสามารถมีข้อมูลในรูปแบบ Multi Dimensions เพื่อนำไปวิเคราะห์ข้อมูลชั้นสูงได้

 
 


พันธมิตร


Angstrom Solutions Co.,Ltd.
erponline270832353.wordpress.com
www.taradplaza.com/dimensionerp
dimensionerp.lnwshop.com
dimensionerp.my-online.store
sites.google.com/site/dimensionerp
dimensionerp.weebly.com
bjumroen.wix.com/dimensionerp
dimensionerp.yolasite.com
dimensionerp.jigsy.com
dimensionerp.page.tl
dimensionerp.hpage.com
dimensionerp.intuitwebsites.com
dimension-erp.simplesite.com
dimensionerp.doodlekit.com
dimensionerp.zohosites.com
dimensionerp.my-free.website
dimensionerp.neocities.org
www.im-creator.com/free/jumroen/dimensionerp
dimensionerp.webnode.com
Improve page ranking by adding your site
We listed our url in the Business Directory LinkChannels Business Directory - A human-edited business directory accepting quality and relevant web sites, categorized by topic. Add your site for free.
Copy the Highlighted Code to your Web Page:
FreeWebSubmission.com

The Moo Web Directory Human Edited Web Directory with strong one way links with options for free or paid reviews