ความรู้เรื่อง ERP

โปรแกรมบัญชีแบบหลายสาขาโดยประยุกต์ใช้ระบบ Multi Dimensions

การใช้งานโปรแกรมบัญชีเพื่อให้รองรับระบบหลายสาขา โปรแกรมบัญชีโดยทั่วไปจะมีการออกแบบให้มีข้อมูลสาขาแยกออกมาเฉพาะ และในการบันทึกข้อมูลก็จะต้องมีการเลือกสาขาเพื่อให้ระบบนำไปใช้ในการออกรายงาน

โปรแกรมบัญชีแบบเริ่มต้นจะไม่รองรับระบบสาขา บางโปรแกรมก็รองรับบางส่วนไม่ครบทั้งระบบ เพราะการออกแบบระบบมีความยุ่งยาก ฐานข้อมูลและขั้นตอนการทำงานทุกส่วนต้องรองรับระบบสาขาด้วย

เช่นระบบคลังสินค้าก็ต้องมีข้อมูลของสาขากำกับ การโอนย้ายสินค้าข้ามคลังและข้ามสาขา ก็จะต้องมีการบันทึกรายการบัญชีเงินสะพัดเพื่อให้ข้อมูลของระบบบัญชีถูกต้อง การซื้อหรือขายสินค้า การรับจ่ายเงิน ไปจนถึงการบันทึกรายการทางบัญชีก็จะต้องมีการเชื่อมกับสาขาเสมอ

โปรแกรมบัญชี DimensionERP ออกแบบให้ข้อมูลสาขาเป็นมิติหนึ่งของระบบ Multi Dimensions และมีการเชื่อมกับทุกรายการที่เกิดขึ้น ตั้งแต่ฐานข้อมูลหลักของระบบเช่นระบบคลังสินค้า ไปจนถึงรายการธุรกรรมต่างๆ เช่น การซื้อ  ขายสินค้า การรับจ่ายเงิน เช็ค ไปจนถึงการลงบัญชี การออกรายงานต่างๆ ก็จะมีข้อมูลสาขาเชื่อมอยู่ตลอด

นอกจากการมีระบบที่รองรับสาขาได้แล้ว ปัญหาของโปรแกรมบัญชีทั่วไปคือไม่สะดวกที่จะให้สาขาใช้งานได้ เนื่องจากพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีแบบเก่าที่ไม่สามารถทำงานผ่าน Internet ได้ หรือไม่มีระบบจัดการความปลอดภัยที่ต้องการให้สาขาเห็นข้อมูลเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น ส่วนข้อมูลที่สำคัญเราจะให้สำนักงานใหญ่เห็นเท่านั้น

DimensionERP ออกแบบโดยใช้เทคโนโลยี Cloud Computing ทำงานผ่านโครงข่าย Internet ทำให้สาขาสามารถใช้งานระบบได้อย่างสะดวก และยังมีระบบความปลอดภัยที่สามารถกำหนดสิทธิการใช้งานได้ ทำให้พนักงานสาขาเห็นข้อมูลและฟังก์ชันการทำงานที่จำเป็น

 
 


พันธมิตร


Angstrom Solutions Co.,Ltd.
erponline270832353.wordpress.com
www.taradplaza.com/dimensionerp
dimensionerp.lnwshop.com
dimensionerp.my-online.store
sites.google.com/site/dimensionerp
dimensionerp.weebly.com
bjumroen.wix.com/dimensionerp
dimensionerp.yolasite.com
dimensionerp.jigsy.com
dimensionerp.page.tl
dimensionerp.hpage.com
dimensionerp.intuitwebsites.com
dimension-erp.simplesite.com
dimensionerp.doodlekit.com
dimensionerp.zohosites.com
dimensionerp.my-free.website
dimensionerp.neocities.org
www.im-creator.com/free/jumroen/dimensionerp
dimensionerp.webnode.com
Improve page ranking by adding your site
We listed our url in the Business Directory LinkChannels Business Directory - A human-edited business directory accepting quality and relevant web sites, categorized by topic. Add your site for free.
Copy the Highlighted Code to your Web Page:
FreeWebSubmission.com

The Moo Web Directory Human Edited Web Directory with strong one way links with options for free or paid reviews