ความรู้เรื่อง ERP

การบันทึกรายการซื้อขาย รับจ่าย พร้อมลงข้อมูล Dimensions อัตโนมัติ

จากที่ได้อธิบายไปในส่วนของการเชื่อมโยง Dimension ต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ว่าในแต่ละหัวข้อเราจะวิเคราะห์ในมุมมองไหนบ้าง ซึ่งพอสรุปได้เป็น

  1. สินค้า – กลุ่มสินค้า ซึ่งอาจจะมีหลายระดับ
  2. ลูกค้า – กลุ่มลูกค้า, พื้นที่
  3. บริษัท – แผนก, สาขา, ทีมขาย, Cost Center, Profit Center, พื้นที่

จะเห็นได้ว่าข้อมูลในแต่ละส่วนมี Dimension เชื่อมอยู่ ซึ่งเราจะมีการ Set ค่าต่างๆเหล่านี้ไว้ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นใช้งานระบบ เช่น

  1. ข้อมูลสินค้าก็จะมีการผูกข้อมูลกลุ่มสินค้า
  2. ข้อมูลลูกค้าก็จะผูกกับกลุ่มลูกค้ากับพื้นที่
  3. ข้อมูลพนักงานขายที่ Login เข้ามาใช้งาน ก็จะมีข้อมูลทีมขาย, สาขา, Cost Center ผูกกับข้อมูลพนักงานไว้แล้ว่

ดังนั้นในขั้นตอนการทำรายการของโปรแกรมบัญชี ในส่วนการซื้อขาย รับจ่าย ของพนักงาน ก็จะทำงานเหมือนกับการใช้งานโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปทั่วไป หน้าจอการทำงานก็ไม่ต่างกัน ทำให้ไม่ต้องมีการฝึกอบรมการใช้งานมาก

และเมื่อบันทึกรายการ ระบบก็จะดึงข้อมูล Dimension ที่ Set ไว้แล้วมาสร้างเป็นโครงสร้าง Multi Dimensions ของรายการซื้อขาย รับจ่าย นั้นให้อัตโนมัติ และ Save ข้อมูลลงไปในระบบ โดยที่พนักงานไม่ต้องมีความรู้เรื่องระบบหลายมิติ

 
 


พันธมิตร


Angstrom Solutions Co.,Ltd.
erponline270832353.wordpress.com
www.taradplaza.com/dimensionerp
dimensionerp.lnwshop.com
dimensionerp.my-online.store
sites.google.com/site/dimensionerp
dimensionerp.weebly.com
bjumroen.wix.com/dimensionerp
dimensionerp.yolasite.com
dimensionerp.jigsy.com
dimensionerp.page.tl
dimensionerp.hpage.com
dimensionerp.intuitwebsites.com
dimension-erp.simplesite.com
dimensionerp.doodlekit.com
dimensionerp.zohosites.com
dimensionerp.my-free.website
dimensionerp.neocities.org
www.im-creator.com/free/jumroen/dimensionerp
dimensionerp.webnode.com
Improve page ranking by adding your site
We listed our url in the Business Directory LinkChannels Business Directory - A human-edited business directory accepting quality and relevant web sites, categorized by topic. Add your site for free.
Copy the Highlighted Code to your Web Page:
FreeWebSubmission.com

The Moo Web Directory Human Edited Web Directory with strong one way links with options for free or paid reviews